Laatst bijgewerkt op 12 juli 2023

Deze privacyverklaring voor Bulcode EOOD , beschrijft hoe en waarom wij uw informatie kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen wanneer u gebruik maakt van onze diensten , zoals wanneer u:

 • Bezoek onze website op https://bulcode.com , of een andere website van ons met een koppeling naar deze privacyverklaring.
 • Op andere gerelateerde manieren met ons samen te werken, inclusief verkoop, marketing of evenementen

Vragen of zorgen?  Het lezen van deze privacyverklaring helpt u uw privacyrechten en -keuzes te begrijpen. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, maak dan geen gebruik van onze Services. Als u nog vragen of zorgen hebt, neem dan contact met ons op via hello@bulcode.com.

SAMENVATTING VAN BELANGRIJKE PUNTEN

Deze samenvatting bevat de belangrijkste punten uit onze privacyverklaring, maar u kunt meer informatie over elk van deze onderwerpen vinden door te klikken op de koppeling na elk belangrijk punt of door onze inhoudsopgave hieronder te gebruiken om het gedeelte te vinden dat u zoekt.

Welke persoonlijke gegevens verwerken wij? Wanneer u onze services bezoekt, gebruikt of door onze services navigeert, kunnen wij persoonlijke gegevens verwerken, afhankelijk van de manier waarop u met ons en de services communiceert, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. Kom meer te weten over de persoonlijke informatie die u aan ons bekendmaakt.

Verwerken wij gevoelige persoonlijke informatie? Wij verwerken geen gevoelige persoonlijke informatie.

Wij ontvangen geen informatie van derden.

Hoe verwerken wij uw gegevens? Wij verwerken uw gegevens om onze services aan te bieden, te verbeteren en te beheren, om met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen we uw gegevens ook verwerken voor andere doeleinden. We verwerken uw gegevens alleen als we een geldige wettelijke reden hebben om dit te doen. Meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken.

In welke situaties en met welke partijen delen wij persoonlijke gegevens? Wij kunnen gegevens delen in specifieke situaties en met specifieke derden. Kom meer te weten over wanneer en met wie wij uw persoonlijke gegevens delen.

Hoe houden we uw gegevens veilig? We beschikken over organisatorische en technische processen en procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Geen enkele elektronische transmissie via het internet of informatieopslagtechnologie kan echter als 100% veilig worden gegarandeerd, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Meer informatie over hoe wij uw gegevens veilig houden.

Wat zijn uw rechten? Afhankelijk van waar u zich bevindt, kan de toepasselijke privacywetgeving betekenen dat u bepaalde rechten hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Lees meer over uw privacyrechten.

Hoe oefent u uw rechten uit? De eenvoudigste manier om uw rechten uit te oefenen is door een verzoek voor toegang tot gegevens in te dienen of door contact met ons op te nemen. Wij zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wilt u meer weten over wat we doen met de informatie die we verzamelen?  Bekijk de volledige privacyverklaring.

INHOUDSOPGAVE

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

2. HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

3. OP WELKE RECHTSGRONDEN BASEREN WIJ ONS OM UW PERSOONSGEGEVENS TE VERWERKEN?

4. WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

5. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

6. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

7. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

8. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

9. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR FUNCTIES VOOR NIET BIJHOUDEN

10. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

11. PASSEN WE DEZE KENNISGEVING AAN?

12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

13. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN CONTROLEREN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt

In het kort: Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

We verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u aangeeft geïnteresseerd te zijn in informatie over ons of onze producten en Diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Diensten, of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

 

 • e-mailadressen
 • telefoonnummers
 • namen
 • contact- of authenticatiegegevens

Gevoelige informatie. Wij verwerken geen gevoelige informatie.

Alle persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, moeten juist, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van wijzigingen in dergelijke persoonlijke gegevens.

Automatisch verzamelde informatie

In het kort: Sommige informatie - zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken - wordt automatisch verzameld wanneer u onze Services bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer je de Services bezoekt, gebruikt of er doorheen navigeert. Deze informatie onthult niet je specifieke identiteit (zoals je naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals je IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer je onze Services gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze Services te handhaven en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen ook wij informatie via cookies en soortgelijke technologieën. Meer informatie hierover vindt u in onze Cookie Notice: bulcode.com/cookie-policy.

De informatie die we verzamelen omvat:

 • Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze services opent of gebruikt en die wij vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van de manier waarop u met ons interageert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en -instellingen en informatie over uw activiteit in de services omvatten (zoals de datum-/tijdstempels die aan uw gebruik zijn gekoppeld, bekeken pagina's en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u uitvoert, zoals welke functies u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (soms "crash dumps" genoemd) en hardware-instellingen).
 • Apparaatgegevens. Wij verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en applicatie-identificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel, internetserviceprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en informatie over de systeemconfiguratie.
 • Locatiegegevens. We verzamelen locatiegegevens zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie we verzamelen, hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. We kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons je huidige locatie vertellen (op basis van je IP-adres). Je kunt ervoor kiezen ons niet toe te staan deze informatie te verzamelen door de toegang tot de informatie te weigeren of door de Locatie-instelling op je apparaat uit te schakelen. Als u ervoor kiest om u af te melden, is het echter mogelijk dat u bepaalde aspecten van de Diensten niet kunt gebruiken.

2. HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

In het kort: Wij verwerken uw gegevens om onze Services aan te bieden, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. We kunnen uw informatie ook verwerken voor andere doeleinden met uw toestemming.

We verwerken je persoonlijke gegevens om verschillende redenen, afhankelijk van hoe je omgaat met onze Services, waaronder:

 • Om te reageren op gebruikersvragen/ondersteuning te bieden aan gebruikers. Wij kunnen uw gegevens verwerken om te reageren op uw vragen en om eventuele problemen op te lossen die u zou kunnen hebben met de gevraagde service.
 • Om administratieve informatie naar u te sturen. Wij kunnen uw gegevens verwerken om u informatie te sturen over onze producten en diensten, wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid en andere soortgelijke informatie.
 • Om een vitaal belang van een individu te redden of te beschermen. We kunnen uw gegevens verwerken wanneer dat nodig is om een vitaal belang van een individu te redden of te beschermen, zoals om schade te voorkomen.

3. OP WELKE RECHTSGRONDEN BASEREN WIJ ONS OM UW GEGEVENS TE VERWERKEN?

In het kort: Wij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is en wij een geldige wettelijke reden (d.w.z. wettelijke basis) hebben om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan wetgeving, om u diensten te verlenen om onze contractuele verplichtingen aan te gaan of na te komen, om uw rechten te beschermen of om onze legitieme zakelijke belangen te vervullen.

Als u zich in de EU of het VK bevindt, is dit gedeelte op u van toepassing.

De General Data Protection Regulation (GDPR) en de GDPR in het Verenigd Koninkrijk verplichten ons om de geldige rechtsgrondslagen uit te leggen waarop we ons baseren om uw persoonlijke gegevens te verwerken. We kunnen ons baseren op de volgende rechtsgronden om uw persoonlijke gegevens te verwerken:

 • Toestemming. Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons toestemming hebt gegeven (d.w.z. toestemming) om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over uw toestemming intrekken.
 • Uitvoeren van een contract. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen, waaronder het leveren van onze Diensten of op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract met u.
 • Wettelijke verplichtingen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of uw gegevens vrij te geven als bewijs in een rechtszaak waarbij wij betrokken zijn.
 •  

Als u zich in Canada bevindt, is dit gedeelte op u van toepassing.

Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven (d.w.z. uitdrukkelijke toestemming) om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken, of in situaties waarin uw toestemming kan worden afgeleid (d.w.z. impliciete toestemming). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

In sommige uitzonderlijke gevallen kan het ons onder de toepasselijke wetgeving wettelijk zijn toegestaan om uw gegevens te verwerken zonder uw toestemming, bijvoorbeeld:

 • Als het verzamelen duidelijk in het belang van een individu is en toestemming niet tijdig kan worden verkregen
 • Voor onderzoeken en opsporing en preventie van fraude
 • Voor zakelijke transacties onder bepaalde voorwaarden
 • Als het in een getuigenverklaring staat en het verzamelen noodzakelijk is om een verzekeringsclaim te beoordelen, te verwerken of af te wikkelen
 • Voor het identificeren van gewonde, zieke of overleden personen en het communiceren met nabestaanden
 • Als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat een persoon het slachtoffer is, is of kan worden van financieel misbruik
 • Als redelijkerwijs kan worden verwacht dat het verzamelen en gebruiken met toestemming de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van de informatie in gevaar zou brengen en het verzamelen redelijk is voor doeleinden die verband houden met het onderzoeken van een schending van een overeenkomst of een overtreding van de wetten van Canada of een provincie
 • Als openbaarmaking nodig is om te voldoen aan een dagvaarding, bevelschrift, gerechtelijk bevel of regels van de rechtbank met betrekking tot het overleggen van documenten
 • Als de informatie is geproduceerd door een persoon in het kader van zijn of haar werk, bedrijf of beroep en de verzameling in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor de informatie is geproduceerd
 • Als de collectie uitsluitend voor journalistieke, artistieke of literaire doeleinden bestemd is
 • Als de informatie openbaar beschikbaar is en gespecificeerd wordt door de voorschriften

4. WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?      

In het kort: We kunnen informatie delen in specifieke situaties die in dit gedeelte worden beschreven en/of met de volgende derden.

Het is mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens in de volgende situaties moeten delen:

 • Business Transfers. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van al onze of een deel van onze activiteiten aan een ander bedrijf.

5. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

In het kort: We kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om informatie te raadplegen of op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookie Notice: bulcode.com/cookie-policy.

6. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

In het kort: Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen, tenzij anders vereist door de wet.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren zolang dat nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten).

Wanneer we geen legitieme zakelijke noodzaak meer hebben om je persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze gegevens verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat je persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-up archieven), zullen we je persoonlijke gegevens veilig opslaan en afschermen van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

7. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

In het kort: Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben gepaste en redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen en inspanningen om je informatie te beveiligen, kan echter geen enkele elektronische overdracht via het internet of informatieopslagtechnologie worden gegarandeerd als 100% veilig, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te verslaan en je informatie op ongepaste wijze te verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Hoewel we ons best doen om je persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie van en naar onze Services op eigen risico. U dient de Services alleen te gebruiken in een beveiligde omgeving.

8. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort: In sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK) en Canada, heb je rechten die je meer toegang tot en controle over je persoonlijke informatie geven. Je kunt je account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio's (zoals de EER, het VK en Canada) hebt u bepaalde rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot uw persoonlijke informatie en een kopie ervan te verkrijgen, (ii) om rectificatie of wissing te vragen, (iii) om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken en (iv) indien van toepassing, op gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie "HOW CAN YOU CONTACT US ABOUT THIS NOTICE?" hieronder.

We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u zich in de EER of het VK bevindt en u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van uw lidstaat of gegevensbeschermingsautoriteit.

Als u in Zwitserland bent gevestigd, kunt u contact opnemen met de Federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie.

Uw toestemming intrekken: Als wij vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, wat afhankelijk van de toepasselijke wetgeving een uitdrukkelijke en/of impliciete toestemming kan zijn, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie "HOW CAN YOU CONTACT US ABOUT THIS NOTICE?" hieronder.

Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch, indien het toepasselijk recht dit toestaat, op de verwerking van uw persoonsgegevens op andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor marketing- en promotionele communicatie: U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze marketing- en promotionele communicatie door te klikken op de afmeldlink in de e-mails die wij verzenden of door contact met ons op te nemen via de gegevens in de sectie "HOW CAN YOU CONTACT US ABOUT THIS NOTICE?" hieronder. U wordt dan verwijderd uit de marketinglijsten. We kunnen echter nog steeds met u communiceren - bijvoorbeeld om u servicegerelateerde berichten te sturen die nodig zijn voor de administratie en het gebruik van uw account, om te reageren op serviceverzoeken of voor andere niet-marketingdoeleinden.

Cookies en vergelijkbare technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u daar de voorkeur aan geeft, kunt u uw browser meestal zo instellen dat cookies worden verwijderd of geweigerd. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit invloed hebben op bepaalde functies of diensten van onze Services. Voor meer informatie, zie onze Cookie Notice: bulcode.com/cookie-policy.

Als u vragen of opmerkingen hebt over uw privacyrechten, kunt u een e-mail sturen naar hello@bulcode.com.

9. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR FUNCTIES VOOR NIET BIJHOUDEN

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties beschikken over een functie of instelling voor Do-Not-Track ("DNT") die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om te voorkomen dat gegevens over uw online browseactiviteiten worden gecontroleerd en verzameld. Op dit moment is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen. Daarom reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of andere mechanismen die automatisch uw keuze doorgeven om niet online gevolgd te worden. Als er een norm voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u in een herziene versie van deze privacyverklaring informeren over die praktijk.

10. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

In het kort: Ja, als u een inwoner van Californië bent, krijgt u specifieke rechten met betrekking tot de toegang tot uw persoonlijke gegevens.

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de "Shine The Light" wet, staat onze gebruikers die inwoner zijn van Californië toe om eenmaal per jaar gratis informatie van ons op te vragen over categorieën van persoonlijke informatie (indien van toepassing) die we hebben vrijgegeven aan derden voor direct marketing doeleinden en de namen en adressen van alle derden waarmee we persoonlijke informatie hebben gedeeld in het direct voorafgaande kalenderjaar. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, kunt u uw verzoek schriftelijk bij ons indienen via onderstaande contactgegevens.

Als je jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerde account bij Services hebt, heb je het recht om de verwijdering aan te vragen van ongewenste gegevens die je in het openbaar op de Services plaatst. Als u de verwijdering van dergelijke gegevens wilt aanvragen, neemt u contact met ons op via de onderstaande contactgegevens en vermeldt u het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld en een verklaring dat u in Californië woont. We zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet publiekelijk worden weergegeven op de Services, maar houd er rekening mee dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig worden verwijderd uit al onze systemen (bijv. back-ups, enz.).

CCPA Privacyverklaring

De California Code of Regulations definieert een "inwoner" als:

(1) elke persoon die in de staat Californië verblijft voor een ander dan een tijdelijk of tijdelijk doel en

(2) iedere natuurlijke persoon die zijn woonplaats heeft in de Staat Californië en die zich tijdelijk of tijdelijk buiten de Staat Californië bevindt

Alle andere personen worden gedefinieerd als "niet-ingezetenen".

Als deze definitie van "ingezetene" op u van toepassing is, moeten we ons houden aan bepaalde rechten en verplichtingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Welke categorieën persoonlijke gegevens verzamelen we?

In de afgelopen twaalf (12) maanden hebben we de volgende categorieën persoonlijke gegevens verzameld:

Categorie

Voorbeelden

Verzameld

A. Identificatiemiddelen

Contactgegevens, zoals echte naam, alias, postadres, telefoonnummer of mobiel telefoonnummer, unieke persoonlijke identificatiecode, online identificatiecode, internetprotocoladres, e-mailadres en accountnaam

JA

B. Persoonsgegevenscategorieën vermeld in de California Customer Records Statute

Naam, contactgegevens, opleiding, werk, arbeidsverleden en financiële informatie

JA

C. Beschermde classificatiekenmerken onder Californische of federale wetgeving

Geslacht en geboortedatum

JA

D. Commerciële informatie

Transactiegegevens, aankoopgeschiedenis, financiële gegevens en betalingsinformatie

GEEN

E. Biometrische informatie

Vingerafdrukken en stemafdrukken

GEEN

F. Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteiten

Browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, online gedrag, interessegegevens en interacties met onze en andere websites, applicaties, systemen en advertenties

GEEN

G. Geolocatiegegevens

Locatie apparaat

GEEN

H. Audio, elektronische, visuele, thermische, olfactorische of soortgelijke informatie

Afbeeldingen en audio-, video- of gespreksopnamen die zijn gemaakt in verband met onze bedrijfsactiviteiten

GEEN

I. Professionele of werkgerelateerde informatie

Zakelijke contactgegevens om u onze diensten op bedrijfsniveau te kunnen leveren of functietitel, werkverleden en beroepskwalificaties als u bij ons solliciteert naar een baan

JA

J. Informatie over onderwijs

Studentengegevens en gidsinformatie

JA

K. Er worden conclusies getrokken uit andere persoonlijke informatie

Er worden conclusies getrokken uit alle verzamelde persoonlijke gegevens die hierboven zijn opgesomd om een profiel of samenvatting te maken over bijvoorbeeld de voorkeuren en kenmerken van een persoon.

GEEN

L. Gevoelige persoonlijke informatie 
NEE

We zullen de verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken en bewaren voor zover dat nodig is om de Services te leveren of voor:

 • Categorie A - 6 maanden
 • Categorie B - 6 maanden
 • Categorie C - 6 maanden
 • Categorie I - 6 maanden
 • Categorie J - 6 maanden

We kunnen ook andere persoonlijke gegevens buiten deze categorieën verzamelen in gevallen waarin u persoonlijk, online, telefonisch of per post met ons communiceert in het kader van:

 • Hulp ontvangen via onze klantenservicekanalen;
 • Deelname aan klantonderzoeken of prijsvragen; en
 • Vergemakkelijken van de levering van onze Services en reageren op uw vragen.

Hoe gebruiken en delen we uw persoonlijke gegevens?

Meer informatie over het verzamelen en delen van gegevens vindt u in deze privacyverklaring en onze cookieverklaring: bulcode.com/cookie-policy.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op hello@bulcode.com, of door de contactgegevens onderaan dit document te raadplegen.

Als u een gevolmachtigde agent gebruikt om uw recht op opt-out uit te oefenen, kunnen we een verzoek weigeren als de gevolmachtigde agent geen bewijs overlegt dat hij geldig is gemachtigd om namens u te handelen.

Worden uw gegevens met anderen gedeeld?

We kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan onze serviceproviders op basis van een schriftelijk contract tussen ons en elke serviceprovider. Elke serviceprovider is een entiteit met winstoogmerk die de informatie namens ons verwerkt, volgens dezelfde strenge privacybeschermingsverplichtingen die door de CCPA worden opgelegd.

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor onze eigen zakelijke doeleinden, zoals het uitvoeren van intern onderzoek voor technologische ontwikkeling en demonstratie. Dit wordt niet beschouwd als het "verkopen" van uw persoonlijke gegevens.

We hebben in de afgelopen twaalf (12) maanden geen persoonlijke informatie openbaar gemaakt, verkocht of gedeeld met derden voor zakelijke of commerciële doeleinden. We zullen in de toekomst geen persoonlijke informatie van websitebezoekers, gebruikers en andere consumenten verkopen of delen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

Recht om verwijdering van de gegevens te vragen - Verzoek om verwijdering

U kunt vragen om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Als je ons vraagt om je persoonlijke gegevens te verwijderen, zullen we je verzoek respecteren en je persoonlijke gegevens verwijderen, onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen die door de wet zijn voorzien, zoals (maar niet beperkt tot) de uitoefening door een andere consument van zijn of haar recht op vrije meningsuiting, onze nalevingseisen die voortvloeien uit een wettelijke verplichting, of elke verwerking die nodig kan zijn om bescherming te bieden tegen illegale activiteiten.

Recht op informatie - Verzoek om informatie

Afhankelijk van de omstandigheden heb je recht op informatie:

 • of we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken;
 • de categorieën persoonlijke gegevens die we verzamelen;
 • de doeleinden waarvoor de verzamelde persoonlijke gegevens worden gebruikt;
 • of we persoonlijke informatie verkopen of delen met derden;
 • de categorieën persoonlijke gegevens die we hebben verkocht, gedeeld of vrijgegeven voor zakelijke doeleinden;
 • de categorieën van derden aan wie de persoonlijke informatie werd verkocht, gedeeld of vrijgegeven voor zakelijke doeleinden;
 • het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen, verkopen of delen van persoonlijke informatie; en
 • de specifieke persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zijn we niet verplicht om consumenteninformatie te verstrekken of te verwijderen die is geanonimiseerd als reactie op een verzoek van een consument, of om individuele gegevens opnieuw te identificeren om een verzoek van een consument te verifiëren.

Recht op non-discriminatie bij de uitoefening van het recht op privacy van een consument

We zullen u niet discrimineren als u uw privacyrechten uitoefent.

Recht om het gebruik en de openbaarmaking van gevoelige persoonlijke informatie te beperken

We verwerken geen gevoelige persoonlijke gegevens van consumenten.

Verificatieproces

Na ontvangst van uw verzoek moeten we uw identiteit verifiëren om vast te stellen of u dezelfde persoon bent van wie we de informatie in ons systeem hebben. Voor deze verificatie moeten we u vragen om informatie te verstrekken zodat we deze kunnen matchen met de informatie die u ons eerder hebt verstrekt. Afhankelijk van het type verzoek dat u indient, kunnen we u bijvoorbeeld vragen om bepaalde informatie te verstrekken zodat we de informatie die u verstrekt kunnen matchen met de informatie die we al in ons bestand hebben, of we kunnen contact met u opnemen via een communicatiemethode (bijv. telefoon of e-mail) die u eerder aan ons hebt verstrekt. We kunnen ook andere verificatiemethoden gebruiken als de omstandigheden dit vereisen.

We zullen de persoonlijke informatie die u in uw verzoek verstrekt alleen gebruiken om uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek in te dienen te verifiëren. Voor zover mogelijk zullen we voorkomen dat we u om aanvullende informatie vragen voor verificatiedoeleinden. Als we uw identiteit echter niet kunnen verifiëren aan de hand van de informatie die al door ons wordt bijgehouden, kunnen we u vragen aanvullende informatie te verstrekken om uw identiteit te verifiëren en voor beveiligings- of fraudepreventiedoeleinden. We zullen dergelijke aanvullend verstrekte informatie verwijderen zodra we klaar zijn met uw verificatie.

Andere privacyrechten

 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • U kunt om correctie van uw persoonlijke gegevens vragen als deze onjuist of niet langer relevant zijn, of vragen om de verwerking van de informatie te beperken.
 • U kunt een gevolmachtigde agent aanwijzen om namens u een verzoek in te dienen onder de CCPA. We kunnen een verzoek weigeren van een gemachtigde agent die geen bewijs overlegt dat hij/zij geldig gemachtigd is om namens u te handelen in overeenstemming met de CCPA.
 • U kunt een opt-out aanvragen voor de toekomstige verkoop of het delen van uw persoonlijke gegevens met derden. Na ontvangst van een opt-out verzoek zullen we zo snel mogelijk aan het verzoek voldoen, maar niet later dan vijftien (15) dagen na de datum van indiening van het verzoek.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op hello@bulcode.com, of door te verwijzen naar de contactgegevens onderaan dit document. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, dan horen wij dat graag.

11. PASSEN WE DEZE KENNISGEVING AAN?

In het kort: Ja, we zullen deze kennisgeving bijwerken als dat nodig is om te blijven voldoen aan de relevante wetgeving.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte "Herziene" datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door op een prominente plaats een kennisgeving van dergelijke veranderingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw gegevens beschermen.

12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze kennisgeving, kunt u een e-mail sturen naar hello@bulcode.com of per post contact met ons opnemen op:

Bulcode EOOD

47A bul. Cherni vrah

Sofia, Sofia 

Bulgarije

13. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN CONTROLEREN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

Op basis van de toepasselijke wetgeving in uw land hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen, om die gegevens te wijzigen of om ze te verwijderen. Als u een verzoek wilt indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien, bij te werken of te verwijderen, vult u een data subject access request. in en dient u deze in.

Privacy-instellingen